Online portál a obchod www.crocopero.sk je prevádzkovany firmou dobryWEB, s.r.o. Kontaktné údaje firmy dobryWEB, s.r.o. sú dostupné na webovej stránke www.crocopero.sk v sekcii Kontakt.

Predaj na internetovom portáli www.crocopero.sk sa riadi Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 zákona č. 108/2000 Z.z.

Objednávka

Objednať tovar si môžete uskutočením objednávky v online obchode www.crocopero.sk, alebo zaslaním emailovej správy na adresu info[at]crocopero.sk.

Objednávka sa považuje za platnú a záväznú a teda sa stáva kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim za týchto podmienok:

  • Pri objednávke na www.crocopero.sk a platbou cez platobný portál Paypal.com alebo bankovým prevodom na účet spoločnosti dobryWEB s.r.o. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára a zrealizovaním platby, teda po autorizácii platby danou metódou.
  • Pri objednávke na www.crocopero.sk a platbe na dobierku vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, potvrdením podmienok platby na dobierku a spätným potvrdením objednávky pomocou emailu alebo telefonicky.
  • Pri objednávke emailom na info[at]crocopero.sk spätným potvrdením objednávky a zrealizovaním platby cez CardPay, Paypal alebo bankovým prevodom alebo potvrdením podmienok platby na dobierku.

Storno objednávky

Stornovať objednávku zo strany kupujúceho je možné do 4 hodín emailom na info[at]crocopero.sk, bez udania dôvodu. V tomto prípade nebude zákazníkovi účtované žiadne penále.

Ak kupujúci zruší objednávku neskôr ako 4h po začiatku jej platnosti, je firma dobryWEBs.r.o. oprávnená nárokovať si škodu týmto spôsobenú, ako napríklad balné, poštovné alebo iné priamo súvisiace a preukázateľné náklady s touto objednávkou.

V prípade platby cez CardPay alebo Paypal Vám bude zaplatená suma, znížená o penále a náhradu škody, vrátená najneskôr do 30 dní dohodnutou formou – prevodom na účet v banke, alebo poštovou poukážkou. Poplatky spojené s vrátením kúpnej ceny znáša kupujúci.

V prípade objednávky tovaru, ktorý sa nenachádza na sklade, skontaktujeme Vás do 24h s inforomácii o najbližšom termíne dostupnosti alebo s návrhom.

Platba

V online obchode www.crocopero.sk poskytujeme nasledovné formy platby,

Paypal – platba cez platobný portál www.paypal.com,

Cardpay – platba platobnou kartou,

Dobierka – platba pri preberaní zásielky,

Bankový prevod na účet firmy dobryWEBs.r.o. (údaje zobrazené pri platbe alebo v sekcii „Kontakt“),

Konečná cena objednaného tovaru je súčet predajnej ceny všetkých tovarov v objednávke, poštovného a balného a odpočítanej hodnoty prípadnej zľavy. Ceny sú zobrazované v EUR vrátane DPH a platby sú realizované v EUR.

Dodanie tovaru

Tovar zakúpený na www.crocopero.sk Vám pred odoslaním bezpečne zabalíme aby sa tovar počas prepravy nehýbal v rámci balenia. Každá zásielka, ktorú odošleme, bude zabalená v novom obale.

V prípade že pri preberaní zásielky bude balenie poškodené, prosím odfoťte poškodené miesto a kontaktujte nás telefonicky na telefónnom čísle, ktoré nájdete v sekcii kontakty. V prípade, že zásielku preberáte od Slovenskej pošty, tovar preberte a kontaktujte nás pred otvorením zásielky. Ak poškodenú zásielku preberáte od kuriéra, tovar nepreberte a kontaktujte nás telefonicky.

Dodávku tovaru realizujeme

kuriérom – u kuriéra spoločnosti DPD je možné za dobierku platiť aj kartou (cena samotnej prepravy je u nás bezplatná).

Časťou zásielky je okrem tovaru aj faktúra alebo iný daňový doklad za tovar.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru v lehote do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota 14 dní začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Tovar musí byť v prípade vrátenia doručený v rámci 14 dní na poštovú adresu uvedenú v sekcii Kontakt, rozhodujúcim je dátum podania na pošte alebo inej forme dopravy.

O úmysle vrátiť tovar zakúpený na www.crocopero.sk nás prosím informujte telefonicky alebo emailom.

Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený a kompletný, so všetkými štítkami a v pôvodnom balení, k zásielke musí byť pribalený doklad o kúpe.

Reklamácie

Na tovar zakúpený na www.crocopero.sk sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.

Ak sa na zakúpenom tovare prejaví v priebehu záručnej doby závada, kupujúci má možnosť produkt reklamovať. Reklamácie sú vybavované:

emailom na reklamacie[at]crocopero.sk,

poštou na adresu uvedenú v sekcii Kontakt,

Po predbežnom uznaní reklamácie emailom alebo telefonicky má kupujúci možnosť zaslať reklamovaný tovar poštou alebo priniesť osobne na adresu uvedenú v sekcii Kontakt.

K reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad (kópia dokladu) a popis reklamovanej závady. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok reklamácie tovaru, bude reklamovaný tovar zaslaný kupujúcemu späť na Dodaciu adresu,

Predávajúci v lehote do 30 dní od prijatia reklamácie (pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok) tovar opraví alebo vymení za nový, alebo oznámi kupujúcemu (na základe Vyjadrenia servisu), že jeho reklamácia nie je oprávnená.